MENU

zrobswiadectwo.pl

Świadectwo charakterystyki energetycznej Kalisz
Świadectwo charakterystyki energetycznej

+48 517 686 521

kontakt@zrobswiadectwo.pl

24 stycznia 2024

Świadectwo energetyczne dla nieruchomości bez systemu ogrzewania oraz chłodzenia?

Od 28 kwietnia 2023 minęło już trochę czasu, natomiast w dalszym ciągu dość często dochodzi do sytuacji, w których notariusze domagają się sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nawet dla nieruchomości nieogrzewanych oraz niechłodzonych, w szczególności dla garaży. Działa to na niekorzyść właścicieli, gdyż zgodnie z aktualną metodologią jest to zupełnie nieuzasadnione. W dzisiejszym artykule rozwiniemy tę kwestię, przybliżając czytelnikom problem oraz dostarczając praktyczne rady.

Co w przypadku, gdy nieruchomość nie jest wyposażona w system regulujący temperaturę?

f

p

p

E   - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/m²·rok]

 

Q  - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych [kWh/rok]

 

A   - powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewanie lub chłodzenie) [m

 

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetyczne

f

p

p

Zakładając sytuację, w której mielibyśmy do czynienia z nieogrzewany i niechłodzonym garażem oraz występującym w nim oświetleniu wartość zapotrzebowania na energie była by większa od zera. Dla uproszczenia przyjmijmy Q   = 1 [kWh/rok], w takiej sytuacji dzieląc przez A  = 0 [m²] wynik naszego najbardziej kluczowego wskaźnika E   byłby nie określony lub moglibyśmy określić, że zapotrzebowanie jest nieskończenie wielkie! 

Wniosek jest taki, że świadectwo nie jest możliwe do wykonania!

f

p

p

E    - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną                                                                          

 

Q   - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych                                   

 

A   - powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona)                

 

* Z rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetyczne.

f

p

p

E    - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną                                              [kWh/(m²·rok)]

 

Q   - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną dla systemów technicznych                [kWh/rok]

 

A   - powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona)        [m²]

 

* Z rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetyczne.

f

f

p

p

Najistotniejszym punktem w świadectwie energetycznym jest wartość współczynnika E   , który jest zaprezentowany graficznie na pierwszej stronie dokumentu. Na jego podstawie określa się przy oddawaniu budynku do użytku czy spełnia on obecne wymogi warunków technicznych.

Aby go wyznaczyć potrzebujemy określić roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Q   , a następnie podzielić przez powierzchnie o regulowanej temperaturze , nie jest tu istotne czy mamy do czynienia z powierzchnia wyłącznie chłodzoną, ogrzewaną lub ogrzewaną i chłodzoną. W przypadku, gdy opracowywana nieruchomość posiada wyłącznie instalację wentylacji oraz oświetlenia powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza A  = 0 m².

Czy dla budynku niewyposażonego w instalacje ogrzewania lub chłodzenia należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się jedynie dla budynku lub części budynku wyposażonych w instalację do ogrzewania lub chłodzenia. Wynika to z metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku uregulowanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376, z 2017 r. poz. 22, z 2019 r. poz. 1829 oraz z 2023 r. poz.697). Jeśli budynek lub część budynku nie jest wyposażona w przynajmniej jedną ze wskazanych instalacji niemożliwym jest wyznaczenie wartości wskaźników opisujących charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku tj. wskaźników rocznego zapotrzebowania na: nieodnawialną energię pierwotną EP, energię końcową EK oraz energię użytkową EU, z uwagi na brak powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza Af (powierzchni ogrzewanej lub chłodzonej).

Jakie stanowisko w sprawie nieogrzewanych nieruchomości przyjmuje władza państwowa?

* Zapis widniejący na pierwszej stronie pliku PDF dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii - link do pobrania

Podobne informacje uzyskają Państwo kontaktując się z sekretariatem Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej (numer telefonu oraz adres mailowy równie podane są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

Działem administracji państwowej zajmującym się efektywnością energetyczną budynków jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które między innymi prowadzi "Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków". Na swojej oficjalnej stronie przygotowało plik PDF "Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - świadectwa - aktualizacja 30 sierpnia 2023 r." w którym poruszono kwestie dotyczącą nieogrzewanych nieruchomości.

Art. 11. 6. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ust. 1 pkt 1. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania zgodnie z ust. 1 pkt 1 o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

 

 

Czy notariusz może odmówić sporządzania aktu bez okazania się świadectwem energetycznym? 

Sprawa przedstawienia dokumentu świadectwa energetycznego wymaga doprecyzowania przepisów. Pomimo braku dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej możemy sprzedać naszą nieruchomość, natomiast zostaniemy pouczeni o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Przewidywana kara za brak świadectwa to oficjalnie do 5.000 zł, lecz w omawianej sytuacji kara ta nie może mieć miejsca ze względu metodologię nie przewidującą możliwości obliczeń dla nieruchomości bez powierzchni o regulowanej temperaturze.

Obszar świadczonych usług

Toruń

Kalisz

Wrocław

Polityka prywatności

Świadectwo energetyczne mieszkań Wrocław

NIP: 6180017263

REGON: 250409126

+48 517 686 521

kontakt@zrobswiadectwo.pl

Świadectwo charakterystyki energetycznej Wrocław

Dane firmy

Kontakt

 

pn. - pt.  8:00-19:00

sob.         9:00-16:00

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, certyfikat energetyczny mieszkania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Wrocław, świadectwo energetyczne 

Świadectwo charakterystyki energetycznej Wrocław